Slider

Skema Financimi

AZHBR - IPARD II - THIRRJA PER APLIKIME

AGJENCIA PËR ZHVILLIM BUJQËSOR DHE RURAL hapi thirrjen për aplikime më 23 Prill, nga Programi i Mbështetjes në Bujqësi, për vitin 2019. Shtimi i fondeve nga qeveria përmes programeve kombëtare dhe IPARD, për sektorin rural, ka rritur interesin për aplikime të reja. 

Lexo më shumë

Fondet e AIDA-s

Qeveria Shqiptare në mbështetje të ndërrmarrjeve të vogla dhe të mesme, me qëllim rritjen e konkurrueshmërisë së tyre, formicimin e kapaciteteve prodhuese, dhe daljen e tyre në treg, ka vënë në dispozicion këto skema financiare, të menaxhuara nga AIDA.  

Lexo më shumë