Slider

Të reja dhe publikime

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

Udhëzim për të gjithë tatimpaguesit mbi deklarimin e llogarive bankare Të nderuar tatimpagues,  Deri më datë 26 Tetor Ju keni afatin ligjor për të hapur llogari bankare! Prej datës  15 Tetor ju mund t’i deklaroni këto të dhëna, duke i plotësuar në llogarinë tuaj të dek

Lexo më shumë